Posledna aktualizacia:
25.04.2011 - 09:45

Vseobecne informacie a dokumenty

- formular - zadanie k diplomovej praci
- informacie potrebne k Mgr. statniciam (stranka skoly)
- 4. rocnik - materialy zo seminara k DP
- dohoda o vykonani prace pre konzultantov diplomovych prac
- temy Mgr. prac
- temy Mgr. prac (studenti s odkladom - statnice Jun 2012)
- statnicove otazky (2011/2012) - Socialna Praca
- zavery zo stretnutia k statniciam (s veducim katedry) - 24.11.2011
- poradie na statnice PREDBEZNE!, bude sa pravdepodobne este upravovat!
- smernica 7/2011 o nalezitostiach zaverecnych prac POZOR! Bolo avizovane, ze bude este aktualizovana - vid FORUM
- instrukcie k odovzdavaniu DP
- instrukcie pre skolitelov ohladom posudkov
- vypracovane otazky - metody aplikovanej SP (zdroj neznamy!)
- vypracovane otazky - socialna politika (zdroj neznamy!)
- vypracovane otazky - teoria SP (zdroj neznamy!)
- ZOZNAM uhrad za obcerstvenie a dary na statniciach v zmysle tohto oznamu

- PROMOCIE - itinerar
- PROMOCIE - vzor dakovacej reci

- PROMOCIE - rozpis
ODPORUCANA LITERATURA

- Bednarova, Z.-Pelech, L.: Slabikar socialni prace na ulici. Brno. 2003
- Mydlikova, E.: Manazment v socialnej praci, Bratislava: OZ Socialna praca, 2003 alebo INA verzia tej istej knihy
- Schavel-Tomka: Zaklady supervizie a supervizia v praktickej vyucbe v soc.praci. 2010
          - 1. cast
          - 2. cast
- Rozprava o vede o soc.práci
- Teórie a metody soc. práce. P. Navrátil
- Striezenec, S. Teoria a metodologia soc. prace
          - 1. cast
          - 2. cast
          - 3. cast
- Zilova, A. Uvod do teorie soc. práce
          - 1. cast
          - 2. cast
- Aplikovana socialna patologia v socialnej praci
- Soc. poradenstvo a komunikacia (Schavel,Olah) 2010
- Matoušek, O. a kol. 2008. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2008
- Špatenková, N. a kol. 2005. Krízová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2005
- Tkac, Vybrane kapitoly medzinarodneho socialneho prava, UKF
- Matel, Olah, Schavel, Vybrane kapitoly z metod socialnej prace s jednotlivcom. BA: VSSvA, 2011
- Hrozenska, Socialna praca so starsimi ludmi
          - 1. cast
          - 2. cast
- Matousek, Socialni prace v praxi
          - 1. cast
          - 2. cast
          - 3. cast
          - 4. cast
- Studijny material: Šustrová, M.-Orgonášová, M. – Vranková, E. – SP v zdravotnictve NEEXISTUJE; namiesto neho boli odporucene tieto prezentacie:
          - SP v zdravotnictve (Orgonasova)
          - SP v zdravotnictve (Sustrova)
- Tomes, Uvod do teorie a moteodologie socialnej politiky
          - 1. cast
          - 2. cast
          - 3. cast
          - 4. cast
          - 5. cast
- Bechynova, Konvickova, Sanace rodiny
          - 1. cast
          - 2. cast